top of page
ZAŘÍZENÍ DLOUHODOBÉ LŮŽKOVÉ PÉČE

Příjem do zařízení dlouhodobé lůžkové péče

K hospitalizaci na oddělení dlouhodobé lůžkové péče jsou indikováni pacienti z oddělení interních, chirurgických, ortopedických, neurologických a jiných, pokud jejich zdravotní stav již nevyžaduje pobyt na akutním lůžku, ale pouze doléčení s lékařskou péčí.

DSC00054-Pano.jpg

Charakteristika pacientů přijímaných k dlouhodobé lůžkové péči

Pacient se stanovenou základní diagnózou, u kterého došlo ke stabilizaci zdravotního stavu, zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci, ale jeho zdravotní stav nelze další léčbou podstatně zlepšit a bez poskytování ústavní ošetřovatelské péče se jeho stav zhoršuje.

Příjem a vyřízení žádosti k přijetí

​Příjem na lůžka dlouhodobé lůžkové péče se provádí na doporučení ošetřujícího lékaře z akutních lůžek nemocnic, a to prostřednictvím žádosti - dotazníku, který bude zaslán na vyžádání nebo k osobnímu vyzvednutí u sociálního pracovníka. Po vyhodnocení dotazníku, který je postoupen vedoucímu lékaři a vrchní sestře, je zpětně kontaktováno zdravotnické zařízení s určením přesného termínu nástupu pacienta.
Kontraindikací pobytu je infekční onemocnění vyžadující izolaci nemocného, závislost na alkoholu, drogách nebo akutní psychické onemocnění s nutností hospitalizace na uzavřeném lůžkovém oddělení.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

​Oddělení dlouhodobé lůžkové péče poskytuje uživatelům zdravotní a ošetřovatelskou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu nepřetržitě po dobu 24 hodin. Je poskytována na základě indikace lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění uživatele. Ošetřovatelskou péči v domově seniorů Dobré časy poskytují naši odborní zdravotní pracovníci, kteří zajišťují přípravu a podávání léků, aplikaci inzulínu, injekcí, převazy ran, apod.
Na doporučení lékaře mohou uživatelé dle provozních možností využívat také rehabilitační cvičení a další odborné úkony s rehabilitací spojené.

Ceník


Zařízení poskytuje pouze nadstandardně vybavené pokoje:

  • 200 Kč/den (televize, lednice, polohovatelné postele, sociální zařízení na pokoji, vzduchotechnika)

Možnost individuální fyzioterapie:

  • 350 Kč/den

bottom of page